• Español
  • Català

Taller Aprenem Jugant

Des del Patronat Municipal de l’habitatge-RIBA, us volem informar de l’inici del Taller “Aprenem Jugant “. Aquesta activitat està emmarcat en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat Pla Litoral de Ponent i cofinançada pels fons FEDER.
Es duu a terme al CEIP el Terreno de dilluns a dijous d’horabaixes, amb 2 grups d’infants compres entre 6 a 12 anys.
L’objectiu del taller es treballar per:

  • Millorar les habilitats socials i comunicatives dels nins/es
  • Oferir un espai on es treballin els hàbits bàsics (d’higiene i d’alimentació)
  • Potenciar, instaurar i/o reeducar la globalitat de la persona, aspectes motors, cognitius i afectius.

Per més informació us podeu dirigir a l’oficina de PMH-RIBA, C/ Joan Miró nº 43. Tel: 871 93.25.13 o al Punt d’Atenció de Serveis Social Ponent, C/ Dos de maig s/n. Tel 971 21.46.81

                                   1