• Español
  • Català

JORNADA DE PRESENTACIÓ D’ENTITATS VIVES CALA MAJOR-SANT AGUSTÍ

El passat 11 de desembre Benestar Social, Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Patronat Municipal de l’Habitatge RIBA de l’Ajuntament de Palma varen organitzar la Jornada de Presentació d’Actuacions en el marc del Pla Litoral de Ponent “Entitats Vives Cala Major-Sant Agustí” emmarcada en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) i cofinançada per fons FEDER i l’Ajuntament de Palma.

En aquesta jornada es va convocar les entitats de Cala Major-Sant Agustí amb l’objectiu de formar una taula d’entitats per a dinamitzar i impulsar diverses activitats i actuacions per a millorar l’entorn i els serveis, així com millorar la qualitat de vida de les persones residents a la zona.

En aquesta reunió es va fer una breu explicació dels fons europeus de desenvolupament regional (FEDER) i el Pla Litoral de Ponent, i a continuació es varen exposar els diferents projectes EDUSI al barri.

El Patronat Municipal de l’Habitatge-RIBA va presentar el projecte “Habitatge Digne” relacionat amb tema de l’habitatge.

El CMSS Ponent va esposar el projecte enfocat a la 3a edat “Passat, Present i Futur” i el projecte “Famílies en Xarxa”, en el qual s realitzen diferents activitats amb famílies, nins i joves.

Des de l’Àrea de Noves Tecnologies del PMH-RIBA es va proposar la creació d’un blog “Connecta Barris” per a donar suport a les entitats que en volguessin fer ús i així poder donar-se a conèixer als veïns.

L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics va explicar les activitats que es duen a terme a través de la campanya “No i Punt!!” per a la prevenció i detecció de violència masclista, així com la formació per a tècnics i entitats. Dins de l’estratègia EDUSI ofereixen un taller d’autodefensa per a dones.
Sobre diversitat cultural s’esta realitzant un diagnòstic del barri del Terrenp i es fomenta la interculturalitat als barris.

Les entitats assistents varen realitzar diferents demandes i propostes i es va proposar dur a terme tres comissions de treball des de les quals es podrà donar resposta a les demandes actuals i futures als barris de Cala Major-Sant Agustín, donant suport tant a les entitats com a les persones que ho necessitin.

Aquestes comissions són:

  • Infància i Joventut
  • 3a Edat
  • Participació i Planificació

Al final de la jornada es va oferir un petit refrigeri en agraïment a les entitats col·laboradores.