• Español
  • Català

Documentació de referència

En aquesta secció es recolliran articles, documents, estudis i qualsevol altra publicació o document que es consideri d’interès referent a temes relacionats directament amb l’àmbit d’actuació de l’EDUSI.

Ponencia Pla Estratègic de Palma
Ponencia Pla Estratègic Litoral Ponent