• Español
  • Català

DUSI

El desenvolupament urbà sostenible fa referència a la millora duradora i a llarg termini de les condicions socials, econòmiques i ambientals d’una àrea urbana.

Les ciutats exerceixen un paper fonamental com a motors de l’economia, com a llocs de connectivitat, creativitat i innovació, i com a centres de serveis per als seus voltants. Això no obstant, també són llocs on es concentren problemes com l’atur, la segregació i la pobresa.

Cada vegada és més evident que els diferents reptes –econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics, socials– als quals s’enfronten les zones urbanes estan interrelacionats, i l’èxit del desenvolupament urbà només pot aconseguir-se a través d’un enfocament integrat.

Amb la finalitat de contribuir a la consecució dels objectius de l’Estratègia Europa 2020, els Fons estructurals i d’inversió europeus han previst donar suport al desenvolupament urbà sostenible i integrat.

Per a això, és necessari disposar d’una estratègia coherent, equilibrada, i amb una visió de llarg termini.

En el cas d’Espanya s’han destinat més de 1.000 milions d’euros al desenvolupament d’aquestes estratègies.