• Español
  • Català

Presentació del Projecte Habitatge Digne 2018-2021

El passat día 21 de febrer de 2020 es va realitzar en la Fundació Miro Mallorca, la presentació del Projecte Habitatge Digne 2018-2021 el qual s’emmarca en l’estratègia EDUSI Pla Litoral de Ponent, dins l’objectiu temàtic 9: “Inclusió social i lluita contra la pobresa”.

La presentació del projecte va ser realitzada pel seu equip tècnic de Cala Major – Sant Agustí: José Velazquez, coordinador EDUSI, Lorena Yañez, arquitecta tècnica, Laura Pons i Estela Fonollosa, treballadores socials. Es va comptar amb la presència de Josep María Rigo, gerent de l’Àrea d’Habitatge, qui va aperturar la ponència i va presentar als ponents de la taula i la resta de l’equip tècnic del Projecte d’Habitatge Digne, sent Marta Morey, coordinadora de l’equip tècnic Cala Major, Iratxe Brenes, educadora social i Nicolau Vidal, jurídic.

Els tècnics del projecte van explicar el diagnòstic arquitectònic-social que han estat realitzant en el 2018-2019, per a la millora dels habitatges i el seu entorn per als residents més vulnerables. Així mateix, van informar sobre els objectius del projecte, la metodologia utilitzada, les àrees en les quals intervenen, les necessitats detectades, les propostes de millora i la línia d’actuaciò a seguir en el 2020.

Es va comptar amb una assistència de 15 persones i va tenir un bon acolliment per part dels participants; qui van exposar als ponents les seves opinions sobre les necessitats del barri així com de les seves comunitats.

Des del Projecte d’Habitatge Digne del Litoral Ponent del PMH-Riba, volem agrair a tots els assistents i als representants de les entitats que van acudir a l’esdeveniment.