• Español
  • Català

XERRADA INFORMATIVA SOBRE BONIFICACIONS

Benvolgut veí/veïna,

Des de l’ equip tècnic social del Projecte d’ Habitatge Digne de l’ Estratègia de Desevolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) Pla Litoral de Ponent ja hem detectat alguns temes que poden ser d’ interés dels veïnats.

Com ja sabeu, hem començat a intervenir i fer diagnòstic a alguns dels edificis del barri de Cala Major. Després d’ uns mesos, hem pogut veure que les bonificacions econòmiques que existeixen en matèria de suministraments (llum, aigua) i imposts generats sobre la vivenda (IBI, TRSU) són poc conegudes.

Tot i que sabem que no tothom podrà beneficiar-se d’ elles, creim que és interessant que tothom les conegui, i que alguns veinats sí que en podran treure profit.

A més d’ aquestes bonificacions especifiques, també s’ informarà sobre algunes ajudes de lloguer per a col·lectius específics i es donaran a conèixer alguns recursos i serveis que poden ser d’ ajuda en tema d’ habitatge.

Per tot això, vos convocam dimarts 11/09/18 a les 19’00 en el replà de l’ entrada dels PANAM 1 i 2.

Esperam que sigui del vostre interès!

Equip tècnic EDUSI-PLP