• Español
  • Català

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DE LA CONNEXIÓ I MILLORA DE L’ ACCESSIBILITAT ENTRE EL BARRI DE EL TERRENO I EL PASSEIG MARÍTIM

noticia2El passat 20 de juliol va tenir lloc en el Casal de Barri de el Terreno, a convocatòria de la AAVV de la barriada, la presentació de l’estudi realitzat per l’Aj. de Palma, per a la millora de l’accessibilitat del barri de el Terreno i la seva connexió amb el Passeig Marítim.
L’estudi d’accessibilitat es troba emmarcat dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, Pla Litoral de Ponent (EDUSI-PLP),el qual compta amb un finançament del 50% per part dels fons FEDER europeus.
El PLP s’executarà des de 2016 al 2022, afectant a un total de sis barris : És Jonquet, Són Armadans, el Terreno, Portopí, Cala Major i San Agustí.
Compta amb un pressupost global de 25,4 milions d’euros, dividits en 4 Objectius Temàtics:

  • OT2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC.
  • OT4: Economia baixa en Carboni.
  • OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
  • OT9: Inclusió social i lluita contra la pobresa.

La creació d’una ciutat més accessible i segura, fomentant la xarxa per als vianants enfront d’altres sistemes de mobilitat, es troba dins del desenvolupament de la mobilitat urbana sostenible el qual és un dels objectius marcats en el Pla Litoral de Ponent, emmarcat en l’Objectiu Temàtic 4.
El treball va ser presentat per l’arquitecte Joan Fortuny, que juntament amb el també arquitecte Xavier Andreu han estat els redactors d’aquest estudi.
L’estudi a nivell d’avantprojectes està dividit en 7 àmbits de connexió, i prioritzats segons paràmetres de viabilitat econòmica, facilitat tècnica i rapidesa urbanística.
Dins d’aquests 7 àmbits es desenvolupen una sèrie d’operacions per a la millora de l’accessibilitat, mobilitat i vida al barri.
L’estudi d’accessibilitat es pot descarregar des d’aquí.