• Español
  • Català

CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ D’EXPRESSIONS D’INTERÈS PER A ÀREES EXECUTORES D’OPERACIONS DINS DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE PLA LITORAL DE PONENT

noticia1El passat 28 de juliol va tenir lloc, a la sala de Juntes de Cort, la reunió que donava inici a la presentació de projectes per part de les diferents Àrees Municipals, dins de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible i Integrat, Pla Litoral de Ponent, pertanyent als fons FEDER europeus.

A aquesta reunió van assistir els Directors Generals i Coordinadors de les diferents Àrees Municipals de l’Aj. de Palma, on van ser informats de l’organització i estructura que han de seguir les propostes perquè siguin cofinançades, de manera que s’asseguri una integralitat i transversalitat entre els projectes.

El Pla Litoral de Ponent (PLP) s’executarà des de 2016-2022, afectant a un total de sis barris : És Jonquet, Són Armadans, El Terreny, Portopí, Cala Major i Sant Agustín. Compta amb un pressupost global de 25,4 milions d’euros, dividits en 4 Objectius Temàtics:

  • OT2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC, amb un pressupost de 3,1 mill. €
  • OT4: Economia baixa en Carboni. amb un pressupost de 6,67 mill. €
  • OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. amb un pressupost de 7,4 mill. €
  • OT9: Inclusió social i lluita contra la pobresa amb un pressupost de 7,48 mill. €

Les Àrees de l’Aj. de Palma desenvoluparan projectes segons les seves competències atribuïdes, emmarcades en aquests Objectius Temàtics.